riskli-gebelik-aydan-biri-k

Koryon villus biyopsisi (CVS) nedir?

Genetik anormallikleri saptamak adına kullanılan bir test yöntemidir. Genellikle gebeliğin 9 ile 13 haftaları arasında bebekte görülen ve normal olmayan belirtileri kanıtlamak amaçlı kullanılmaktadır. Koryon villus testi birçok sebepten ötürü yapılabilmektedir. Bu sebepler genellikle down sendromu gibi belirtileri ve genetik bozuklukların belirginleşip kanıtlanması için uygulanmaktadır.

Pregnant (6)

Koryon villus biyopsisi (cvs) testi nedir ve ne zaman yapılır?

Koryon villus biyopsisi testi özel bir iğne eşliği ile plasentanın içine girerek plesantadan bir doku parçası alınmasıdır. Bu doku parçası incelemeye gönderilir. Gönderen testin sonucuna göre bebekte herhangi bir anormallik olup olmadığı anlaşılır. Testin sonucunun çıkması çok zaman almamaktadır.

Pregnant woman excercises with gymnastic ball

Koryon villus biyopsisi ne zaman uygulanır?

Genelde gebeliğin 9 ile 11 haftaları arasında uygulanan bir yöntemdir.Koryon villus biopsisi testi bebeğin sağlık durumunu öğrenebilmek için gereklidir. Bebekte oluşan herhangi bir genetik rahatsızlılığın olup olmadığını anlamak için yararlı bir testtir.

shutterstock_54164389

Kolyon villus biyopsisi (testi) kimlere uygulanır?

Koryon villus biyopsisi bebekte tehlikeli durumun görüldü pek çok durumda uygulanılmaktadır. Genellikle kullanım amacı tek gen hastalığı olarak nitelendirilen DNA incelemeleri altında geni tespit edilmiş ve de tanıları konulabilen rahatsızlıklarda yapılabilmektedir. Kollion villus testinin yapılışı ideal olarak 9-11nci gebelik haftalarında uygunluğu görülmektedir. Testin yapılışı biraz meşe katli bir iş olsa da kısa zamanda sonuç verdiği için önlemlerin erken dönemde alınmasını kolaylaştırmaktadır.

BXP67792h

Koryon villus biyopsisinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Koryon villus biopsisinin avantajlar neler?

shutterstock_58685743

Koryon villüs biyopsisi kimlere uygulanır?

Genetik hastalıkların teşhisi doğum öncesinde oldukça önemlidir;Genetik ve bir takım kromozom hastalıklarının henüz anne karnında iken tespitine imkân sağlayabilecek bir takım testler mevcuttur. Bunlardan birisi de koryon villüs adı verilen işlemlerdir. Bu işlemlerle anneden gebeliğinin belirli döneminde biyopsi örneği alınmakta ve var olabilecek bir takım genetik hastalıkların varlığı araştırılmaktadır.

shutterstock_96660622

Koryon villüs biyopsisi (CVS)’nin amniyosenteze üstünlüğü nedir?

Koryon villüs biyopsisi uygulaması ile amniosentez uygulaması hemen, hemen aynı şartlar altında yapılmaktadır.. Kolyon villüs testinin amniyosentezden üstünlüğü erken gebelik döneminde tanısının erken konulmasıdır. Gebeliğin sonlandırılması gereken durumlarda annenin sağlıksız bir durumu ortaya çıkmadan gebelik sonlandırılabilir.

shutterstock_78460378

Koryon villüs biyopsisi (CVS) test sonuçları ne zaman çıkar?

Genetik tanı yöntemlerinden olan koryon villüs gebeliğin erken dönemlerinde yapılacağı için amniyosentez incelenmesine oranla bu anlamda daha olumludur. . Ailesinde genetik anlamda problemin olması, yineleyen düşükler, ölü doğumlar, kromozom anormalliklerinin olabilmesi, Akdeniz anemisi, talasemi gibi doğuştan bebekte görülebilecek hastalıkların varlığı için belirleyici olabilmektedir. Tecrübe gerektiren bir durumdur ve tecrübeli kişilerin yapacağı sonuç güvenilirliği daha fazla olacaktır.

shutterstock_66696565

Koryon villüs biyopsisi (CVS) sonuçları olumsuz çıkarsa ne olur?

Koryon villüs biyopsisi yapılması uygun görülmüşse gebeliğin 9. Haftasından sonra anne kuruma çağrılır ve ve ekibi ile biyopsi örneği alınır.  Koryon villüs sonucu, tarama sonuçları, gerekli ise amniyosentez ve ultrason görüntüleri gebeliğinde genetik anlamda sıkıntılı çocuk sahibi olabilecek anne adaylarında yapılabilecek işlemlerdir. Bu işlemlerde esas sebep bebeğin büyük olumsuzluklarla dünyaya gelip ailesine ve kendisine yaşatabileceği büyük sıkıntılardır. Toplum ve aile açısından son derece önemli olan bu sağlık problemleri bebeği hayat boyu yalnız bırakmayacak ve DOWN sendromu gibi ciddi hastalıkların var olabilme ihtimali büyük sıkıntılara neden olabilecektir.

BXP67806h

Koryon villüs biyopsisi (CVS) için hazırlık gerekir mi?

Uygulama esnasında özel bir hazırlığa gerek yoktur. Bu testin yapılışı amniyosentez ile hemen, hemen aynıdır. Aralarında ki terk fark kolyon villus biyopsisi uygulamasının gebeliğin erken dönemlerinde gerçekleşiyor olmasıdır.